บริบทของนิสัยห่วง

เขาทำไม่ได้ วัตถุเมื่อนำเสนอนอกบริบทของนิสัยห่วงทำให้ไม่รู้สึกถึงเขา นี่คือหลักฐาน Squire ที่กำลังมองหา การทดลองแสดงให้เห็นว่ายูจีนมีความสามารถในการสร้างนิสัยใหม่แม้ว่าพวกเขาจะเกี่ยวข้องกับงานหรือวัตถุที่เขาจำไม่ได้นานกว่าสองสามวินาที นี่อธิบายว่ายูจีนสามารถเดินเล่นได้ทุกเช้า ตัวชี้นำ – ต้นไม้บางต้นสำหรับผู้มาหรือตำแหน่งของกล่องจดหมายนั้นมีความสอดคล้องกันทุกครั้งที่เขาเลือกโดยไม่จำอะไรเกี่ยวกับบทเรียนหรือการตัดสินใจ

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *