เขาเอื้อมมือไปหาวัตถุชิ้นหนึ่งและเริ่มล้มลง

เพื่อให้แน่ใจว่ารูปแบบนี้เป็นจริงนิสัยนายทำการทดสอบอีกหนึ่งครั้ง เขาหยิบสิ่งของสิบหกชิ้นมาวางไว้หน้ายูจีนในเวลาเดียวกัน เขาขอให้เขาใส่วัตถุ “ที่ถูกต้อง” ทั้งหมดลงในกองเดียวยูจีนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร “อ้อเห็นด้วยวิธีจะจดจำสิ่งนี้ได้อย่างไร” เขาถามเขาเอื้อมมือไปหาวัตถุชิ้นหนึ่ง ผู้ทดลองหยุดเขาไม่เธออธิบายงานต้องใส่สิ่งของลงในกองทำไมเขาจึงพยายามเกลือกกลิ้งพวกเขา “นั่นเป็นเพียงนิสัยฉันคิด” เขาพูด

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *