Topplayสับสนกับความสำเร็จของเขา

แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ประสิทธิภาพของ Eugene ก็ดีขึ้น หลังจากการฝึกอบรมยี่สิบแปดวันยูจีนก็เลือกวัตถุ “ถูกต้อง” 85 เปอร์เซ็นต์ของเวลา เมื่อสามสิบหกวันเขาก็ถูกต้องร้อยละ 95 ของเวลา หลังจากการทดสอบหนึ่งครั้งยูจีนมองนักวิจัยสับสนกับความสำเร็จของเขา
“ฉันจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร” เขาถามเธอ
“บอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นในหัวของคุณ” นักวิจัยกล่าว “Topplayคุณพูดกับตัวเองว่า ‘ฉันจำได้เมื่อเห็นสิ่งนั้น’?”
“ไม่” ยูจีนพูด “มันอยู่ที่นี่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง” – เขาชี้ไปที่หัวของเขา – “และมือไปเพื่อ

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *