ผู้ประดิษฐ์คิดค้นการทดลอง

เพื่อทดสอบว่ายูจีนกำลังสร้างนิสัยใหม่หรือไม่สไควร์ได้คิดค้นการทดลองเขาใช้พลาสติกสิบหกชิ้นที่แตกต่างกันและของเล่นที่มีสีสันสดใสและนำไปติดกับสี่เหลี่ยมกระดาษแข็ง จากนั้นเขาก็แบ่งพวกมันออกเป็นแปดคู่: ตัวเลือก A และตัวเลือก B ในการจับคู่แต่ละครั้งแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นที่ถูกสุ่มเลือกมีสติกเกอร์วางอยู่ที่ด้านล่างซึ่งอ่านว่า “ถูกต้อง”

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *