ละเว้นการศึกษารายละเอียดที่ไม่มีนัยสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง

พวกเขาสูญเสียความสามารถในการเพิกเฉยต่อรายละเอียดที่ไม่สำคัญ – การศึกษาหนึ่งพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ฐานปมประสาทไม่สามารถจดจำการแสดงออกทางสีหน้ารวมถึงความกลัวและความขยะแขยงเพราะพวกเขามีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา หากปราศจากปมประสาทพื้นฐานเราจะสูญเสียการเข้าถึงนิสัยนับร้อยที่เราพึ่งพาทุกวัน เมื่อเช้านี้คุณตัดสินใจหยุดชั่วคราวว่าจะผูกรองเท้าซ้ายหรือขวาก่อนหรือไม่? คุณมีปัญหาในการหาว่าคุณควรแปรงฟันก่อนหรือหลังอาบน้ำหรือไม่?

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *