ไม่มีลูปนิสัย สมองของเราจะปิดตัวลง

และเมื่อใครบางคนสร้างรูปแบบใหม่การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการวิ่งเหยาะๆหรือไม่สนใจโดนัทจะกลายเป็นอัตโนมัติเป็นนิสัยเป็นนิสัยอื่น ๆ สมองของพวกเราจะปิดตัวลงโดยไม่มีข้อ จำกัด ของชีวิตประจำวัน คนที่มีปมประสาทฐานได้รับความเสียหายจากการบาดเจ็บหรือโรคมักจะกลายเป็นอัมพาตทางจิตใจ พวกเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมพื้นฐานเช่นเปิดประตูหรือตัดสินใจว่าจะกินอะไร

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *