Topplayสิ่งนี้อธิบายว่าทำไมมันจึงยากที่จะสร้างนิสัยการออกกำลังกาย

สิ่งนี้อธิบายว่าทำไมมันยากที่จะสร้างนิสัยการออกกำลังกายยกตัวอย่างเช่นหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรากิน เมื่อเราพัฒนากิจวัตรประจำวันของการนั่งบนโซฟาแทนที่จะวิ่งหรือทำขนมขบเคี้ยวเมื่อใดก็ตามที่เราผ่านกล่องโดนัทรูปแบบเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในหัวของเราเสมอ โดยกฎเดียวกันถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างกิจวัตรทางระบบประสาทใหม่ที่เอาชนะพฤติกรรมเหล่านั้น – ถ้าเราควบคุมพฤติกรรมของวง -Topplay เราสามารถบังคับแนวโน้มที่ไม่ดีเหล่านั้นให้เป็นพื้นหลังเช่นเดียวกับที่ Lisa Allen ทำหลังจากเดินทางไปไคโร

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *