สามารถเพิกเฉยเปลี่ยนหรือเปลี่ยนนิสัยได้Topplay

เมื่อเวลาผ่านไปวงนี้คิวงานประจำรางวัล คิว, กิจวัตร, ผลตอบแทนกลายเป็นอัตโนมัติมากขึ้น คิวและของรางวัลกลายเป็นความสัมพันธ์จนกว่าความรู้สึกที่ทรงพลังของความคาดหวังและความอยากจะเกิดขึ้น Topplayในที่สุดไม่ว่าในห้องทดลอง MIT หรือถนนรถแล่นของคุณนิสัยจะเกิด นิสัยไม่ได้เป็นพรหมลิขิต ตามที่อธิบายไว้ในสองบทถัดไปคุณสามารถเพิกเฉยเปลี่ยนหรือเปลี่ยนนิสัยได้

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *