กระบวนการนี้ภายในสมองของเราเป็นวงสามขั้นตอน

กระบวนการนี้อยู่ในสมองของเราเป็นวงสามขั้นตอน อย่างแรกคือมีคิวตัวกระตุ้นที่บอกให้สมองของคุณเข้าสู่โหมดอัตโนมัติและนิสัยที่จะใช้ จากนั้นมีกิจวัตรซึ่งอาจเป็นทางร่างกายหรือจิตใจหรืออารมณ์ ในที่สุดก็มีรางวัลซึ่งจะช่วยให้สมองของคุณคิดออกว่าการวนซ้ำนี้เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำในอนาคต

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *