ผู้คนนับล้านแสดงบัลเล่ต์ที่สลับซับซ้อนนี้ทุกเช้า

ผู้คนหลายล้านคนแสดงบัลเล่ต์ที่สลับซับซ้อนนี้ทุกเช้าอย่างไม่คาดคิดเพราะทันทีที่เราดึงกุญแจรถปมประสาทฐานของเราก็เริ่มขึ้นเพื่อระบุนิสัยที่เราเก็บไว้ในสมองของเราที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนรถยนต์เข้ามาในถนน เมื่อนิสัยเริ่มคลี่สสารสีเทาของเราเป็นอิสระที่จะเงียบตัวเองหรือไล่ล่าความคิดอื่น ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่เรามีความสามารถทางจิตเพียงพอที่จะตระหนักว่าจิมมี่ลืมกล่องอาหารกลางวันของเขาภายใน

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *