สมองทำงานหนักตลอดเวลา

กล่าวอีกนัยหนึ่งฐานปมประสาทเก็บนิสัยแม้ในขณะที่สมองส่วนที่เหลือนอนหลับ หากต้องการดูความสามารถในการทำงานนี้ให้พิจารณากราฟนี้ซึ่งแสดงกิจกรรมภายในกะโหลกของหนูเมื่อพบเขาวงกตเป็นครั้งแรก เริ่มแรกสมองทำงานหนักตลอดเวลา หลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เมื่อเส้นทางคุ้นเคยและการลุกลามกลายเป็นนิสัยสมองของหนูก็ทรุดตัวลงเมื่อมันไหลผ่านเขาวงกต

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *