นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองซ้ำ

นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูว่าสมองของหนูแต่ละตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อมันเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางเดียวกันหลายร้อยครั้ง ชุดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นช้า หนูหยุดมุมดมกลิ่นและหันไปผิดทาง แต่พวกเขาบีบอัดผ่านเขาวงกตได้เร็วขึ้น และภายในสมองของพวกเขามีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น: เมื่อหนูแต่ละคนเรียนรู้วิธีนำทางเขาวงกตกิจกรรมจิตของมันก็ลดลง เมื่อเส้นทางกลายเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อย ๆ หนูแต่ละคนก็เริ่มคิดน้อยลงเรื่อย ๆ

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *