สัตว์ส่วนใหญ่ค้นพบรางวัล

เขาวงกตมีโครงสร้างเพื่อให้หนูแต่ละตัวอยู่ในตำแหน่งด้านหลังพาร์ติชั่นที่เปิดขึ้นเมื่อเสียงคลิกดังดังขึ้น ในขั้นต้นเมื่อหนูได้ยินเสียงคลิกและเห็นพาร์ติชั่นหายไปมันก็มักจะเดินขึ้นและลงทางเดินกลางและสูดดมที่มุมและเกาที่ผนัง ดูเหมือนว่าจะได้กลิ่นช็อคโกแลต แต่ไม่สามารถหาวิธีค้นหาได้ เมื่อมันถึงจุดสูงสุดของ T มันมักจะหันไปทางขวาห่างจากช็อคโกแลตแล้วเดินไปทางซ้ายบางครั้งหยุดชั่วคราวโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน ในที่สุดสัตว์ส่วนใหญ่ค้นพบรางวัล

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *