ฐานปมประสาทอาจเป็นส่วนประกอบสำคัญของนิสัย?

นี่คือฐานปมประสาทรูปไข่ของเซลล์ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยเข้าใจเป็นเวลาหลายปียกเว้นว่ามีบทบาทในโรคต่าง ๆ เช่น Parkinson ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 นักวิจัย MIT เริ่มสงสัยว่าฐานเป็นอย่างไร Ganglia อาจเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยเช่นกันพวกเขาสังเกตเห็นว่าสัตว์ที่มีฐานปมประสาทได้รับบาดเจ็บก็พัฒนาปัญหาเกี่ยวกับงานต่างๆเช่นเรียนรู้วิธีวิ่งผ่านเขาวงกตหรือจำวิธีเปิดภาชนะบรรจุอาหาร

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *