การปฏิวัติในด้านวิทยาศาสตร์ของการสร้างนิสัย

ห้องทดลองเหล่านี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการปฏิวัติอย่างเงียบ ๆ ในวิทยาศาสตร์ของการสร้างนิสัยและการทดลองที่นี่อธิบายถึงวิธีการของ Eugene เช่นเดียวกับคุณฉันและทุกคนที่พัฒนาพฤติกรรมที่จำเป็นเพื่อให้ผ่านแต่ละวัน หนูในห้องแล็บเหล่านี้ได้สะท้อนความซับซ้อนที่เกิดขึ้นภายในหัวของเราเมื่อใดก็ตามที่เราทำอะไรบางอย่างในโลกีย์เหมือนแปรงฟันหรือถอยรถออกจากถนน และสำหรับสไควร์ห้องปฏิบัติการเหล่านี้ช่วยอธิบายว่ายูจีนสามารถเรียนรู้นิสัยใหม่ได้อย่างไร

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *