เซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดในสมอง

ห้องพักจะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิหกสิบองศาเสมอเพราะมีรอยนิ้วมือเล็กน้อยในอากาศจับนิ้วมือของนักวิจัยในระหว่างขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน ภายในห้องปฏิบัติการนักประสาทวิทยาเจาะเข้าไปในกะโหลกของหนูที่ถูกดมยาสลบฝังเซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดในสมองของพวกเขา เมื่อหนูตื่นขึ้นพวกเขาแทบจะไม่สังเกตเห็นว่าตอนนี้มีสายกล้องจุลทรรศน์หลายสิบชุดเช่นใยแมงมุมทางระบบประสาทในหัวของพวกเขา

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *