ชีวิตของเขาประสบความสำเร็จอย่างสมดุล

ในปี 2000 เจ็ดปีหลังจากความเจ็บป่วยของยูจีนชีวิตของเขาก็ได้รับความสมดุล เขาไปเดินเล่นทุกเช้า เขากินสิ่งที่เขาต้องการบางครั้งห้าหรือหกครั้งต่อวัน ภรรยาของเขารู้ว่าตราบใดที่โทรทัศน์ได้รับการปรับช่องทางประวัติศาสตร์ยูจินก็จะนั่งลงบนเก้าอี้หรูหราและดูมันโดยไม่คำนึงว่าจะออกอากาศซ้ำหรือรายการใหม่ เขาไม่สามารถบอกความแตกต่าง

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *