ในการทดลองหนึ่งชุด

ยกตัวอย่างเช่นในการทดลองหนึ่งชุดนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดและโรคพิษสุราเรื้อรังได้ฝึกหนูเพื่อกดคันโยกเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณบางอย่างจนกระทั่งพฤติกรรมกลายเป็นนิสัย หนูได้รับรางวัลอาหารเสมอ จากนั้นนักวิทยาศาสตร์วางยาพิษอาหารเพื่อให้สัตว์ป่วยอย่างรุนแรงหรือทำให้เกิดไฟไหม้พื้นดังนั้นเมื่อหนูเดินไปหารางวัลของพวกเขาพวกเขาก็ตกใจ

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *